Ajuntament

FAGECA

Equip de Govern

Inicio | L’Ajuntament | Equip de Govern

NOM PARTIT CÀRREC
D. Ismael Vidal Soneira PSOE ALCALDE
D. Jose Antonio Agulló González PP CONCEJAL
D. Borja Pérez Llodrá PSOE 1º TTE. ALCALDE
Dña. Maria Del Carmen Devesa Genaro PP CONCEJALA
D. Alfred Llodrá Ferrer PSOE CONCEJAL
Aumentar
Contraste
Share This